W dniu 19 października odbyła się z druga edycja Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych, której organizatorami byli: Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Głównymi założeniami tegorocznego Forum było przedstawienie zagranicznych modeli innowacji w dziedzinie obronności oraz ukazanie perspektywy zastosowania ich przy projektowaniu krajowych rozwiązań, w tym możliwości wykorzystania sojuszniczego akceleratora innowacji obronnych NATO DIANA., a także ukierunkowanie i wzmacnianie potencjału polskich podmiotów naukowo-badawczych oraz przemysłu zbrojeniowego.

Forum podzielono na panele dyskusyjne obejmujące następujące zagadnienia:
1. Together for Innovation: Exploring the cooperation between armed forces and start-ups - Razem dla innowacyjności. Współpraca pomiędzy siłami zbrojnymi a start-upami,
2. Rola sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie,
3. Akcelerator DIANA, czyli przyśpieszamy rozwój nowych i przełomowych technologii.

Uczestnicy dyskutowali o potrzebach polskiej armii oraz perspektywach mających na celu  opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii obronnych przy wykorzystaniu środków unijnych i NATO , a także o wskazaniu mechanizmów umożliwiających zastosowanie potencjału badawczego polskich ośrodków  naukowo-badawczych i podmiotów naukowych.
W tegorocznym forum innowacyjności udział wzięli przedstawiciele resortu obrony narodowej, świata nauki i przemysłu zbrojeniowego.

Podczas przedmiotowego wydarzenia Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej również zaprezentował na stoisku promocyjnym innowacyjne rozwiązania.


Tekst: E. Sochoń
Zdjęcia:

 

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073