W trakcie trwania II Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych WITPIS podpisał umowę o  współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz.

Przedmiotem umowy jest współpraca w ramach uprawnień i możliwości wykorzystania posiadanego potencjału. Wspólne działania prowadzone będą w zakresie:

   1)  inicjowania i prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;
   2)  komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki;
   3)  promowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych;
   4)  doradztwa naukowo - badawczego, konsultacji techniczno - technologicznych i ekspertyz;
   5)  organizowania szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych;
   6)  organizowania staży i praktyk;
   7)  wymiany wiedzy i doświadczeń;
   8)  udostępniania bazy laboratoryjnej.

Przedmiotową umowę podpisali: Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz dr Piotra Dardziński oraz Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej płk Michał Ceremuga.

Tekst: E. Sochoń
Zdjęcia:

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073