Ś.P. g
en. dyw. prof. dr. hab. inż. Jerzy Modrzewski
( 25.06.1924r. - 1.02.2022r.) 

Z przykrością informujemy, że  w dniu 1 lutego 2022r. zmarł gen. dyw. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski. Generał Jerzy Modrzewski był dwukrotnie Komendantem Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej - w latach 1953-54  i  1958-68.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 10 lutego 2022r. o godz. 10.00 w Katedrze Polowej WP.

W dniu 31 stycznia 2022r. odszedł z Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej pan Wojciech Bronisz, który przez kilka lat pracował w Biurze Obsługi Projektów.

„Generał Kazimierz Sosnkowski to człowiek, który całe życie myślał o Polsce, dla Ojczyzny poświęcił swoje życie. Jego życiorys jest wzorcem dla nas wszystkich i mam nadzieję, że pozostanie nim dla przyszłych pokoleń” – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas uroczystości odsłonięcia pomnika generała.

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073