Dwie nowatorskie usługi badawcze, realizowane w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej, zostały docenione w konkursie "Lider Bezpieczeństwa Państwa". Zakład Eskpertyz Materiałowych Uzbrojenia i Sprzętu otrzymał nagrodę za wykonanie  wielokryterialnej oceny wpływu jakości konstrukcji pojazdu/wozu bojowego narażonej wybuchem miny, ładunkiem improwizowanym, ładunkiem formowanym wybuchowo na wskaźniki urazowości członków załogi. Badanie wydaje się szczególnie istotne ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa załóg w obszarach zagrożonych ryzykiem.

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrekcji i Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej chciałbym zaprosić Państwa na seminarium:

Rozwój środków transportu w SZ RP - problematyka ekonomiki zakupu środków transportu

W tym roku mija 85 lat, kiedy w niepodległej Polsce problemy techniki wojskowej w obszarze pojazdów wojskowych zaczęły być postrzegane jako istotne. 

Uprzejmie informuję, iż Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, na posiedzeniu w dniu 12 czerwca br. podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. inż. Przemysławowi Simińskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. 

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073