Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej ogłasza konkurs na stanowisko
pracownika naukowego – asystenta w Pionie Rozwoju

 Poszukujemy osób:

 • zmotywowanych do działania,
 • odpowiedzialnych, dokładnych i sumiennych.

Wymagania podstawowe:

 • tytuł zawodowy magister inżynier w dziedzinie  nauk technicznych – zainteresowania zawodowe: pojazdy wojskowe, niezawodność, pojazdy autonomiczne,
 • prawo jazdy minimum kat. B,
 • niekaralność,
 • posiadanie praw publicznych,
 • gotowość do rozwoju naukowego,
 • znajomość języka angielskiego w tym technicznego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym oraz programami typu Access,
 • znajomość oprogramowania typu CAD, Matlab.

Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu: dynamiki pojazdu, ergonomii pojazdów specjalnych, niezawodności pojazdów wojskowych, silników, energetyki,
 • doświadczenie w zakresie badań pojazdów specjalnych,
 • doświadczenie w opracowywaniu procedur i metodyk badawczych,
 • doświadczenie w wykonywaniu pomiarów w warunkach poligonowych lub laboratoryjnych,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się oprogramowaniem biurowym, w tym arkuszem kalkulacyjnym,
 • znajomość oprogramowania w zastosowaniu do obróbki danych pomiarowych oraz symulacji dynamiki pojazdu.

Oferty w postaci:

 • podania skierowanego do Dyrektora Instytutu,
 • życiorysu (CV),
 • ksero odpisu dyplomu magistra,
 • oświadczenia o posiadaniu praw publicznych oraz o niekaralności.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnia;
 • fundusz socjalny;
 • dofinansowanie do karty MultiSport;

Osoby zainteresowane prosimy o kierowanie swoich dokumentów aplikacyjnych do 12.08.2022 r.

na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub bezpośrednio w Kancelarii Instytutu w kopercie z dopiskiem „Asystent”

 

Informujemy, że Komisja Konkursowa dokona rozstrzygnięcia konkursu do dnia 15.09.2022 r.

 

Składając dokumenty rekrutacyjne :

 1. Wyraża Pani/Pana zgodę na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej
  i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku, dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko: asystent danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz dokumentach zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej w obecnym procesie rekrutacji.
 2. Oświadcza Pani/Pana, że został/a poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu
  i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym czasie.
 3. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej "RODO" (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.)., niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych kandydata pozyskanych w procesie rekrutacji jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej  z siedzibą w Sulejówku 05-070, ul. Okuniewska 1 , KRS:0000163791,  NIP: 113-00-03-109,  REGON: 011561862, dane kontaktowe: tel. + 48 261 811 012, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Kandydat w dowolnym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji -  nie dłużej niż 3 miesiące, w której kandydat bierze udział lub do ewentualnego wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator nie przewiduje udostępnienia danych osobowych kandydata innym podmiotom.

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073