Zakres obowiązków:

 • wykonywanie badań parametrów elektrycznych zespołów prądotwórczych i urządzeń, zgodnie
  z procedurami;
 • prowadzenie prac badawczych w zakresie do 1kV;
 • nadzorowanie powierzonej aparatury badawczej;
 • opracowywanie wyników, sprawozdań z badań oraz ich prezentacja;
 • współuczestniczenie, w zakresie określonym przez przełożonego, w rozwiązywaniu problemów naukowych i badawczych w zakresie działalności instytutu;
 • analiza i rozwój stanowisk i metod badawczych;
 • kontrolowanie i zarządzanie realizacją powierzonych projektów;
 • kontakt z klientem;
 • tworzenie nowych procedur badawczych w zakresie badań elektrycznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: elektrotechnika, elektronika),
 • zainteresowanie pracami badawczymi;
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie badań elektrycznych
 • chęć rozwoju, nauki, poznawania nowych dziedzin, umiejętność analitycznego myślenia i inżynierskiego wnioskowania, gotowość do wykonywania niestandardowych czynności w pracy;
 • znajomość podstawowego oprogramowania biurowego MICROSOFT OFFICE;
 • znajomość oprogramowania inżynierskiego i urządzeń do pomiarów elektrycznych;
 • gotowość do krótkoterminowych podróży służbowych na terenie kraju;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • mile widziana znajomość normy PN-EN ISO 17025;
 • kultura osobista w kontaktach z drugim człowiekiem;
 • chęć pracy w zespole;
 • mile widziane uprawnienia SEP;
 • odpowiedzialność, samodzielność i terminowość
 • niekaralność;
 • posiadania praw publicznych.

Oferujemy:

 • umowa o pracę na pełen etat;
 • stabilne warunki zatrudnienia”
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego;
 • dofinansowanie do karty Multisport;
 • fundusz socjalny;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia

Dokumenty (CV, list motywacyjny) należy złożyć osobiście w kancelarii Instytutu do 2022-10-31 

Miejsce składania dokumentów:

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek

z dopiskiem: „Inżynier specjalista elektryk/elektronik”
lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule wiadomości „Inżynier specjalista elektryk/elektronik”

 Składając dokumenty rekrutacyjne :

 1. Wyraża Pani/Pana zgodę na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku, dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko: Specjalisty inż.-techniczny danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz dokumentach zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej w obecnym procesie rekrutacji.
 2. Oświadcza Pani/Pana, że został/a poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym czasie.
 3. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej "RODO" (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.)., niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych kandydata pozyskanych w procesie rekrutacji jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej  z siedzibą w Sulejówku 05-070, ul. Okuniewska 1 , KRS:0000163791,  NIP: 113-00-03-109,  REGON: 011561862, dane kontaktowe: tel. + 48 261 811 012, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Kandydat w dowolnym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji -  nie dłużej niż 3 miesiące, w której kandydat bierze udział lub do ewentualnego wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator nie przewiduje udostępnienia danych osobowych kandydata innym podmiotom.

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073