Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej ogłasza konkurs na stanowisko
pracownika naukowego – asystenta w Pionie Rozwoju

 Poszukujemy osób:

 • zmotywowanych do działania,
 • odpowiedzialnych, dokładnych i sumiennych.

Wymagania podstawowe:

 • tytuł zawodowy magister inżynier w dziedzinie  nauk technicznych – zainteresowania zawodowe: pojazdy wojskowe, niezawodność, pojazdy autonomiczne,
 • prawo jazdy minimum kat. B,
 • niekaralność,
 • posiadanie praw publicznych,
 • gotowość do rozwoju naukowego,
 • znajomość języka angielskiego w tym technicznego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym oraz programami typu Access,
 • znajomość oprogramowania typu CAD, Matlab.

Poszukujemy osób:

 • zmotywowanych do działania,
 • odpowiedzialnych, dokładnych i sumiennych.

Wymagania podstawowe:

 • tytuł zawodowy magister inżynier w dziedzinie  nauk technicznych – zainteresowania zawodowe: pojazdy wojskowe, niezawodność, pojazdy autonomiczne,
 • prawo jazdy minimum kat. B,
 • niekaralność,
 • posiadanie praw publicznych,
 • gotowość do rozwoju naukowego;
 • znajomość języka angielskiego w tym technicznego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym oraz programami typu Access,
 • znajomość oprogramowania typu CAD, Matlab.

Poszukujemy osób:

 • zmotywowanych do działania,
 • odpowiedzialnych, dokładnych i sumiennych.

Wymagania obowiązkowe:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego inżyniera w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu: badań dynamiki, eksploatacji pojazdów, ergonomii pojazdów specjalnych, niezawodności pojazdów wojskowych, utylizacji pojazdów wojskowych, modelowanie, badania środowiskowe, w tym również doświadczenie w kierowaniu zespołami prowadzącymi badania;
 • gotowość do zaliczenia do liczby „N”,
 • dorobek publikacyjny w w/w. zakresie,
 • prawo jazdy minimum kat. B,
 • niekaralność,
 • posiadanie praw publicznych,
 • doświadczenie w składanie wniosków oraz prowadzeniu projektów naukowych i rozwojowych, a także pełnieniu funkcji kierownika projektu,
 • znajomość języka angielskiego, w tym technicznego, na poziomie komunikatywnym.

Główne zadania:

 • prowadzenie badań obiektów będących wyrobami przeznaczonymi na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej obiektu badań oraz dokumentacji z badań;
 • sporządzanie protokołów, sprawozdań z badań;
 • wykonywanie zadań związanych z obsługą prac realizowanych w instytucie, w tym badań poligonowych;
 • dokonywanie zakupu materiałów, zgodnie z zakresem określonym przez kierownika laboratorium;
 • eksploatowanie (kierowanie, obsługiwanie) pojazdów badanych i ich wyposażenia oraz innych obiektów, w zakresie posiadanych uprawnień, wiedzy i umiejętności;
 • przyjmowanie i zdawanie obiektów badań;
 • przygotowywanie obiektów do badań;

Główne zadania:

 1. Zarządzanie serwerami w WITPiS
  1. Windows oraz Linux, w tym m.in.:
   1. Domena AD
   2. Exchange, postfix
   3. Bazy danych (w tym: MySQL, MsSQL)
   4. Usługi www
   5. DNS
   6. DHCP
   7. Docker
  2. Zarządzanie usługami VPN
 2. Zarządzanie i konfiguracja urządzeniami podłączonymi do sieci, w tym:
  1. Urządzenia Forti:
   1. FortiGate
   2. FortiMail
  2. Urządzenia NAS
  3. Switche
  4. Punkty dostępowe WiFi
 3. Instalacja i konfiguracja systemów na komputerach pracowników, instalacja programów na komputerach pracowników i ich ew. aktualizacja.
 4. Utrzymywanie w należytym stanie i opieka nad urządzeniami drukującymi.
 5. Bieżące zakupy związane z siecią, komputerami itp. urządzeniami i usługami związanymi z pracą WITPiS.
 6. Codzienne wsparcie w szeroko pojętej tematyce komputerowej dla pracowników firmy.
 7. Opieka nad siecią telefonów stacjonarnych (np. zgłaszanie awarii).
 8. Wdrażanie nowych:
  1. Urządzeń
  2. Usług
  3. Programów
 9. Pomoc i wsparcie przy organizacji spotkań na salach konferencyjnych (projektor, monitor, nagłośnienie, itp.).
 10. Prowadzenie stosownej i koniecznej dokumentacji związanej z siecią i komputerami w firmie.

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073