Klauzula informacyjna

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/W (dalej „RODO”) informujemy, iż Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS) przetwarza informacje zawierające dane osobowe ze źródeł publicznych oraz ogólnie dostępnych takich jak KRS,CIDG, w tym z Internetu, tworząc bazę danych pomiotów, z którymi uczestniczy w realizacji zadań.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej 1, 05-070 Sulejówek, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 261 811 012.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych oraz umieszczenia ich w bazie danych podmiotów współpracujących z Instytutem.

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, rozumiany przez prowadzenie i rozwój działalności Instytutu, wzbogacenie oferty dla kontrahentów oraz poprawa jakości (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Instytut:

1. imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, tytuł, stanowisko.

2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres i siedziba firmy oraz inne dane zawarte w dokumentach finansowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie organom nadzorującym, sądom lub innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania) oraz niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń, co wynika z przepisów prawa bądź umów, w których stroną jest WITPiS.

Instytut zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu ich usunięcia na skutek wykonania stosownego uprawnienia przez osobę, której dane dotyczą. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji podanych wyżej zadań oraz przechowywane przez okres wynikający z obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji, w tym finansowej i pracowniczej.

do pobrania:  Klauzula informacyjna WITPiS

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073